Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
337057

Tuổi trẻ Bỉm Sơn

Đăng lúc: 09:47:22 03/03/2017 (GMT+7)

I.    LỊCH SỬ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THỊ XÃ BỈM SƠN

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị - xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong quá trình đấu tranh và hoạt động hơn 45 năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Bỉm Sơn đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành. Đến nay toàn Thị có gần 7.000 ĐVTN, sinh hoạt ở 28 cơ sở đoàn và chi đoàn trực thuộc.

          Từ ngày thành lập đến nay Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã Bỉm Sơn đã trải qua 11 lần tổ chức đại hội. Cán bộ, ĐVTN thị xã Bỉm Sơn đã phát huy truyền thống cách mạng, nghị lực và trí sáng tạo của tuổi trẻ, đi đầu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, đội hậu bị tin cậy của Đảng; dám dấn thân vào những nơi khó khăn, gian khổ nhất, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, anh dũng hy sinh phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ Đảng và nhân dân giao phó. Các thế hệ thanh niên Bỉm Sơn nói riêng Thanh niên Việt nam nói chung đã nối tiếp nhau viết lên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước, đó là truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân và chế độ XHCN; truyền thống xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, sẵn sàng đón nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; truyền thống hiếu học, cần cù, sáng tạo; truyền thống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Nối tiếp truyền thống, Tuổi trẻ Bỉm Sơn hôm nay vững bước dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với hoài bão cách mạng đang ngày đêm phấn đấu, đem sức trẻ, nhiệt tình ra cống hiến cho sự nhiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

II.   CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

       1. Chức năng.

Cơ quan Thị đoàn Bỉm Sơn là cơ quan chuyên trách giúp việc cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị đoàn, hoạt động theo pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị đoàn chỉ đạo và tổ chức các hoạt động trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thị xã theo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Nhiệm vụ.

              - Nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị đoàn về những chủ trương, giải pháp, chương trình, kế hoạch công tác trong từng giai đoạn, từng thời điểm. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Thị đoàn điều hành, giải quyết các công việc hàng ngày.

             - Hướng dẫn, kiểm tra tổ chức Đoàn cơ sở và chi đoàn trực thuộc trong việc thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương Đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, BCH, BTV Thị đoàn.

              - Tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; chuẩn bị và cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị đoàn.

- Tổng hợp tình hình, kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện, báo cáo với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị đoàn để kiến nghị, đề xuất với Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn, Ban Thường vụ Thị uỷ, UBND thị xã và các ngành liên quan về những chủ trương, chế độ chính sách đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn, Hội, Đội của thị xã. Tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thị đoàn phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với thanh, thiếu nhi và công tác thanh, thiếu nhi.

- Quản lý cơ sở vật chất đảm bảo điều kiện hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thị đoàn; quản lý tổ chức, biên chế cán bộ, ngân sách, tài sản và thực hiện công tác thi đua khen thưởng của Đoàn và Cơ quan Thị đoàn theo quy định chung của các cơ quan Đảng, Nhà nước và Điều lệ Đoàn.

               III. TỔ CHỨC BỘ MÁY

1. Thường trực Thị đoàn gồm: Bí thư Thị Đoàn là Thủ trưởng cơ quan, các Phó Bí thư Thị Đoàn là Phó Thủ trưởng cơ quan.

- BTV Thị đoàn: (Có danh sách kèm theo0

- BCH Thị đoàn: (Có danh sách kèm theo)

 2. Các tổ chức do Đoàn TN phụ trách, lãnh đạo:

* Hội LHTN:  Có danh sách Ủy ban Hội LHTN kèm theo

* Hội đồng Đội: Có danh sách Ủy viên kèm theo

3.Các cơ sở Đoàn trong thị xã:

* Khối Xã, phường: gồm 07 đơn vị:
             1. Phường Ba Đình
             2. Phường Bắc Sơn
             3. Phường Ngọc Trạo
             4. Xã Quang Trung
             5. Phường Phú Sơn
             6. Phường Lam Sơn
             7. Phường Đông Sơn
 
          * Khối Cơ quan - Doanh nghiệp: gồm 17 đơn vị
          1. Chi đoàn Cơ quan Đảng - Đoàn thể thị xã
          2.  Chi đoàn UBND thị xã
          3.  Chi đoàn Công an thị xã
          4.  Chi đoàn Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn
          5.  Chi đoàn Trung tâm y tế dự phòng
          6.  Chi đoàn Viện kiểm sát- Toà án - Thi hành án dân sự
          7.  Chi đoàn Bảo hiểm xã hội Bỉm Sơn
          8. Chi đoàn Trung tâm VHTT-TT&DL thị xã
          9. Chi đoàn Chi nhánh Khai thác công trình Thủy lợi
        10. Chi đoàn CTCP tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hoá
        11. Đoàn XN May Bỉm Sơn
        12. Đoàn Cty TNHH Huệ Anh
        13. Đoàn Nhà máy ô tô Veam
        14. Chi Đoàn CTCP MT&CTĐT Bỉm Sơn
        15. Chi đoàn  CTCP VLXD Bỉm Sơn
        16. Chi đoàn Văn phòng công chứng Bs
        17. Chi đoàn Cty TNHH TGM

        * Khối Trường học: 04 đơn vị
        1.     Đoàn trường THPT Bỉm Sơn
        2.     Đoàn trường THPT Lê Hồng Phong
        3.     Đoàn trường Trung cấp nghề Bỉm Sơn
        4. Chi đoàn trường THCS Lê Quý Đôn